- Mapa informacyjna Pogorzelica -

info-mapa Pogorzelica
URZĘDY
1.
SŁUŻBA ZDROWIA
1.
BANKI BANKOMATY
1.
NUMER RATUNKOWY NAD WODĄ!!
       0601-100-100
TELEFONY ALARMOWE
W przypadku zaistnienia zagrożenia życia na wodach morza Bałtyckiego przyległych do plaż w rejonie
od Świnoujścia do Mrzeżyna włącznie.
KAPITAN PORTU DZIWNÓW - od 0715- 1515tel: 091 38 13 754
BOSMAN DYŻ. PORTU DZIWNÓW -  24/h      tel: 091 38 13 340
BRZEGOWA STACJA RATOWNICTWA - 24/h  tel: 091 38 13 029
STRAŻ GRANICZNA DZIWNÓW -  24/h           tel: 091 38 13 642


Wydrukuj i zabierz ze sobą na wakacje!
drukuj